Ευρωπη Α.Ε.
Μηχανολογικα Ηλεκτρολογικά Μελέτες εγκαταστάσεις Εμπόριο

Αεροπ. Ροδοκανάκη 19 Φαρκαινα 82100 Χιος
ΤΗΛ: 22710 44445
hioeuro1 (at) gmail.com
ΑΦΜ 094152216

Ισολογισμός 2012 (pdf)
Ισολογισμός 2013 (xls)
Ισολογισμός 2014 (xls)